Szkolenia

Filtry

Zobacz wszystkie 4 rezultaty

Departments

4 produkty

 • Quickview

  Szkolenie Obsługa klienta z niepełnosprawnością

  Czas trwania : 6 godzin (10.00 – 16.00) Liczba prowadzących : 2 osoby Główny prowadzący : Rafał Pawłowski Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting Metody szkoleniowe : wykład, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, case study, odgrywanie scenek, test wiedzy Cena zawiera : szkolenie, materiały, certyfikat dla uczestników Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej firmy Koszt szkolenia zamkniętego : do 18 osób : 2400 zł Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych instytucji lub firm Koszt szkolenia otwartego : 350zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 7 osób. Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się do Ciebie! Zapisz się na szkolenie otwarte tutaj : Obsługa klienta z niepełnosprawnością

  Program Szkolenia

  1. Definicja, modele i język opisu niepełnosprawności, osoba ze szczególnymi potrzebami
  2. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności
  3. Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
  4. Dostępność na tle ustawy o zapewnianiu dostępności, Koordynator dostępności, wniosek o zapewnienie dostępności.
  5. Wymiary dostępności: (omówienie obowiązku minimum dostępności oraz przykładowe rozwiązania)
   • architektoniczna,
   • informacyjno-komunikacyjna,
   • cyfrowa.
  6. Dostępne dokumenty – pokazanie przykładu i najczęściej popełniane błędy
  7. Komunikacja interpersonalna, stereotypy, podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnym i przykłady zachowań nieodpowiednich
  8. Niepełnosprawność ruchowa – podstawowe informacje
  9. Niepełnosprawność wzrokowa, symulacja widzenia osób niedowidzących,  alfabet Braille’a, pies przewodnik
  10. Osoby niesłyszące, kultura Głuchych, pętla indukcyjna, język migowy, daktylografia, Głuchoślepota, alfabet Lorma
  11. Niepełnosprawność intelektualna – rodzaje, zespół Downa, Autyzm
  12. Jak prawidłowo obsłużyć klienta z niepełnosprawnością:
    • ruchową,
    • wzrokową,
    • słuchową,
    • z zaburzeniami mowy i niemówiącego
    • intelektualną
    • epilepsją i padaczką
  13. Ewakuacja osób z niepełnosprawnością
 • Quickview

  Szkolenie Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością

  Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej firmy Czas trwania: 4 h  (wykład + ćwiczenia) Liczba prowadzących : 2 osoby Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting Metody szkoleniowe : wykład,  ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, case study, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, sesje pytań. test wiedzy. Zalecane jest żeby każdy uczestnik korzystał ze swojego komputera, z dostępem do kamery i mikrofonu. Koszt szkolenia:  grupa do 18 osób: 2200 zł Opcja webinaru (wykład + sesja pytań) – 2h , 1800 zł – bez limitu osób (na platformie firmy lub MS Teams). Opcja webinaru po angielsku – 2000 zł Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych instytucji lub firm Koszt szkolenia otwartego : 300zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 7 osób. Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się do Ciebie! Zapisz się na szkolenie otwarte tutaj : Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością

  Program Szkolenia

  1. Definicja, modele i język opisu niepełnosprawności, osoba ze szczególnymi potrzebami
  2. Rodzaje niepełnosprawności
  3. Stereotypy
  4. Funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych
  5. Podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi
  6. Niepełnosprawność ruchowa – popularne schorzenia, rodzaje wózków, balans, asekuracja osoby na wózku
  7. Prawidłowa komunikacja i savoir vivre z osobami niepełnosprawnością ruchową
  8.  Niepełnosprawność wzrokowa, symulacja widzenia w chorobach oczu, alfabet Braille’a, pies przewodnik, przyrządy wspomagające osoby niewidome, audiodeskrypcja
  9. Właściwe zachowanie i savoir vivre wobec osoby niewidomej i niedowidzącej
  10. Głuchota pojęcia podstawowe, kultura Głuchych, pętla indukcyjna, sposoby komunikowania się z niepełnosprawnymi sensorycznie, jak: język migowy, daktylografia, alfabet Lorma
  11. Właściwe zachowanie i savoir vivre wobec osoby niepełnosprawnej słuchowo
  12. Właściwe zachowanie i savoir vivre wobec osoby z zaburzeniami mowy i niemówiącymi, AAC-komunikacja wspomagająca z osobami niemówiącymi przy pomocy piktogramów
  13. Niepełnosprawność intelektualna i komunikacja z takimi osobami
  14. Warsztaty: zadania grupowe lub indywidualne dla uczestników oraz test wiedzy
 • Quickview

  Szkolenie Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

  Czas trwania : 6 godzin (10.00-16.00) Prowadzący : Rafał Pawłowski Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting. Uwaga! Nie prowadzimy szkoleń z tego zakresu w formie stacjonarnej. Forma szkolenia : Prelekcja z prezentacją multimedialną, krótkie filmiki, nagrania dźwiękowe, dokumenty, prezentacja działania czytnika ekranowego dla osób niewidomych na przykładzie strony internetowej oraz dokumentu, sesje pytań gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania w dowolnej formie – tekstowej, z włączonym mikrofonem czy kamerką. Dodatkowo przewidziana jest również krótka praca grupowa oraz test wiedzy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia może korzystać ze swojego komputera. Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych firm lub osób fizycznych Koszt szkolenia otwartego : 400zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 6 osób. Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się Więcej informacji tutaj : Zapewnienie dostępności

  Program Szkolenia

  1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
  2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
  3. Wprowadzenie do dostępności : definicja, kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności, sposoby zapewniania dostępności,  dostęp alternatywny
  4. Projektowanie uniwersalne i zasady projektowania
  5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa
  6. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
  7. Dostępność architektoniczna – zapewnienie minimum (komunikacja pionowa i pozioma, informacje o rozkładzie pomieszczeń, pies asystujący, ewakuacja), deklaracja dostępności architektonicznej, omówienie rozwiązań i sprzętów dostępnościowych
  8. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
  9. Dostępność cyfrowa – WCAG, dostępne dokumenty, strony i multimedia, deklaracja dostępności
  10. Jak opracować plan poprawy dostępności, case study
  11. Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady
  12. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności
  13. Wymogi dostępności w zamówieniach publicznych
 • Quickview

  Szkolenie Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

  Czas trwania : 5 godzin, 10.00 – 15.00 Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting Uwaga! Nie prowadzimy szkoleń z tego zakresu w formie stacjonarnej. Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej firmy Koszt szkolenia zamkniętego :  dla grupy 8- 16 osób : 300 zł /os Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych firm lub osób fizycznych Koszt szkolenia otwartego : 400zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 7 osób. Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się Więcej informacji tutaj : Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

  Program Szkolenia

  1.Wprowadzenie do niepełnosprawności, rodzaje i stopnie 2.Klasyfikacja i analiza orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność 3. Przepisy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych 4. Uprawnienia pracownicze 5. Przystosowanie stanowiska pracy 6. Dofinansowania PFRON 7 Rejestracja firmy w PFRON 8. Poprawne uzupełnienia wniosków o dofinansowanie WN-D, INF-DP, INF-O-PP 9. Warsztat – przygotowanie wniosków na podstawie Case study 10. Najczęściej popełniane błędy przy wnioskach 11. Elektroniczna obsługa dofinansowań SODiR 12. Obowiązek sprawozdawczy PFRON
Skip to content