Szkolenie Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Szkolenie Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Czas trwania : 6 godzin (10.00-16.00)

Prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting.

Uwaga! Nie prowadzimy szkoleń z tego zakresu w formie stacjonarnej.

Forma szkolenia :

Prelekcja z prezentacją multimedialną, krótkie filmiki, nagrania dźwiękowe, dokumenty, prezentacja działania czytnika ekranowego dla osób niewidomych na przykładzie strony internetowej oraz dokumentu, sesje pytań gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania w dowolnej formie – tekstowej, z włączonym mikrofonem czy kamerką. Dodatkowo przewidziana jest również krótka praca grupowa oraz test wiedzy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia może korzystać ze swojego komputera.

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych firm lub osób fizycznych

Koszt szkolenia otwartego : 400zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 6 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się

Więcej informacji tutaj : Zapewnienie dostępności

Program Szkolenia

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Wprowadzenie do dostępności : definicja, kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności, sposoby zapewniania dostępności,  dostęp alternatywny
 4. Projektowanie uniwersalne i zasady projektowania
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa
 6. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 7. Dostępność architektoniczna – zapewnienie minimum (komunikacja pionowa i pozioma, informacje o rozkładzie pomieszczeń, pies asystujący, ewakuacja), deklaracja dostępności architektonicznej, omówienie rozwiązań i sprzętów dostępnościowych
 8. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 9. Dostępność cyfrowa – WCAG, dostępne dokumenty, strony i multimedia, deklaracja dostępności
 10. Jak opracować plan poprawy dostępności, case study
 11. Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady
 12. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności
 13. Wymogi dostępności w zamówieniach publicznych
SKU: S5 Kategoria:
000

Czas trwania : 6 godzin (10.00-16.00)

Prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting.

Forma szkolenia :

Prelekcja z prezentacją multimedialną, krótkie filmiki, nagrania dźwiękowe, dokumenty, prezentacja działania czytnika ekranowego dla osób niewidomych na przykładzie strony internetowej oraz dokumentu, sesje pytań gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania w dowolnej formie – tekstowej, z włączonym mikrofonem czy kamerką. Dodatkowo przewidziana jest również krótka praca grupowa oraz test wiedzy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia może korzystać ze swojego komputera.

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych firm lub osób fizycznych

Koszt szkolenia otwartego : 400zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 7 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się

Więcej informacji tutaj : Zapewnienie dostępności

Program Szkolenia

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Wprowadzenie do dostępności : definicja, kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności, sposoby zapewniania dostępności,  dostęp alternatywny
 4. Projektowanie uniwersalne i zasady projektowania
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa
 6. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 7. Dostępność architektoniczna – zapewnienie minimum (komunikacja pionowa i pozioma, informacje o rozkładzie pomieszczeń, pies asystujący, ewakuacja), deklaracja dostępności architektonicznej, omówienie rozwiązań i sprzętów dostępnościowych
 8. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 9. Dostępność cyfrowa – WCAG, dostępne dokumenty, strony i multimedia, deklaracja dostępności
 10. Jak opracować plan poprawy dostępności, case study
 11. Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady
 12. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności
 13. Wymogi dostępności w zamówieniach publicznych
Skip to content