Szkolenie Zapewnienie dostępności w instytucji

Szkolenie Zapewnienie dostępności w instytucji

Czas trwania : 5 godzin (10.00-15.00)

Prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting.

Uwaga! Nie prowadzimy szkoleń z tego zakresu w formie stacjonarnej.

Forma szkolenia :

Prelekcja z prezentacją multimedialną, krótkie filmiki, nagrania dźwiękowe, dokumenty, prezentacja działania czytnika ekranowego dla osób niewidomych na przykładzie strony internetowej oraz dokumentu, sesje pytań gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania w dowolnej formie – tekstowej, z włączonym mikrofonem czy kamerką. Dodatkowo przewidziana jest również krótka praca grupowa oraz test wiedzy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia może korzystać ze swojego komputera.

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych firm lub osób fizycznych

Koszt szkolenia otwartego : 350zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 7 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się

Więcej informacji tutaj : Zapewnienie dostępności

Program Szkolenia

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności.
 4. Projektowanie uniwersalne oraz racjonalne usprawnianie
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa – omówienie i minimalne wymogi
 6. Sposoby zapewniania dostępności – projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienia, dostęp alternatywny.
 7. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 8. Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 9. Jak opracować plan poprawy dostępności, case study
 10. Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady
 11. Dostosowanie architektoniczne budynków i pomieszczeń do szczególnych potrzeb pracowników oraz klientów, deklaracja dostępności architektonicznej
 12. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 13. Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Metody i pytania audytowe.
 14. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 15. Dostępność cyfrowa – dostępne dokumenty (WORD, PDF), strony i multimedia, podstawowe badanie dostępności cyfrowej
 16. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.
 17. Fundusz Dostępności.
SKU: S5 Kategoria:
000

Czas trwania : 5 godzin (10.00-15.00)

Prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting.

Uwaga! Nie prowadzimy szkoleń z tego zakresu w formie stacjonarnej.

Forma szkolenia :

Prelekcja z prezentacją multimedialną, krótkie filmiki, nagrania dźwiękowe, dokumenty, prezentacja działania czytnika ekranowego dla osób niewidomych na przykładzie strony internetowej oraz dokumentu, sesje pytań gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania w dowolnej formie – tekstowej, z włączonym mikrofonem czy kamerką. Dodatkowo przewidziana jest również krótka praca grupowa oraz test wiedzy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia może korzystać ze swojego komputera.

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych firm lub osób fizycznych

Koszt szkolenia otwartego : 350zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 7 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się

Więcej informacji tutaj : Zapewnienie dostępności

Program Szkolenia

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności.
 4. Projektowanie uniwersalne oraz racjonalne usprawnianie
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa – omówienie i minimalne wymogi
 6. Sposoby zapewniania dostępności – projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienia, dostęp alternatywny.
 7. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 8. Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 9. Jak opracować plan poprawy dostępności, case study
 10. Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady
 11. Dostosowanie architektoniczne budynków i pomieszczeń do szczególnych potrzeb pracowników oraz klientów, deklaracja dostępności architektonicznej
 12. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 13. Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Metody i pytania audytowe.
 14. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 15. Dostępność cyfrowa – dostępne dokumenty (WORD, PDF), strony i multimedia, podstawowe badanie dostępności cyfrowej
 16. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.
 17. Fundusz Dostępności.
Skip to content