Reklamacja i zwrot

Reklamacja

Jako kupującemu przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji, jeśli towar jest wadliwy zgodnie z „Kodeksem cywilnym”.

W tym celu należy poinformować nas (sprzedawcę), podając imię, nazwisko, numer zamówienia, nazwę reklamowanego towaru, opis wady oraz wybór żądania.

Formularz reklamacji znajduję się tutaj : >  Formularz reklamacji  <

Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@brakbarier.org.

Następnie reklamowany towar wraz z wydrukowanym formularzem oraz dowodem zakupu należy przesłać na adres:

Fundacja Brak Barier

Mogilska 69A

31- 545 Kraków

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

Uwaga:  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów

 

Zwrot

Również przysługuje Ci prawo zwrotu produktu i odstąpienia od umowy zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta”.

W tym celu zwrócić zakupiony towar należy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia  i poinformować nas(sprzedawcę) o chęci zwrotu zakupu, podając imię, nazwisko, numer zamówienia, nazwę zwracanego towaru oraz nr konta na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Formularz zwrotu do pobrania znajduję się tutaj : > Formularz zwrotu  <

Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@brakbarier.org.

Następnie w przeciągu 14 dni od  daty odstąpienia od umowy sprzedaży jesteś zobowiązany odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem potwierdzającym zakup na  adres:

Fundacja Brak Barier

Mogilska 69A

31- 545 Kraków

Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.

Skip to content